W niedzielę 9 grudnia odbędzie się referendum lokalne ws. przyłączenia gminy Krasne do Rzeszowa. Poradnik gdzie i jak głosować?

Zastanawiasz się nad podstawowymi informacjami dotyczącymi referendum lokalnego w Krasnem w sprawie połączenia gminy Krasne z gminą miasto Rzeszów? Kiedy odbywa się referendum, kto może głosować, jak wygląda karta referendalna do głosowania, w jakich godzinach otwarty jest lokal oraz do kiedy obowiązuje cisza referendalna. Wszystko znajdziesz tutaj.

Kiedy jest referendum?

Referendum gminie w Krasnem odbędzie się 9 grudnia 2018 roku (niedziela).
Taki termin zarządził Komisarz Wyborczy w Rzeszowie – Postanowieniem z dnia 31 października 2018 roku o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów.

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu mają prawo brać wszyscy uprawnieni spełniający następujące warunki:
– posiadający polskie obywatelstwo;
– najpóźniej w dniu głosowanie mający ukończone 18 lat;
– osoby, które nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
– osoby, które nie zostały ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
– osoby, które nie został pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Osoba uprawniona jest wpisywana z urzędu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca  stałego zamieszkania w gminie.

W jakich godzinach otwarte są lokale?

Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 9 grudnia 2018 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Głosowanie trwa od godziny 7:00 rano do godziny 21:00

Gdzie głosować? Gdzie znajdują się obwodowe komisje do spraw referendum?

Mieszkańcy gminy Krasne 9 grudnia br. będą mogli zagłosować w 6 obwodach.
Na siedziby lokali wyborczych zostały wyznaczone:

Numer obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji ds. referendum
1 Sołectwo Krasne od domu nr 1 do domu nr 579 z rozszerzeniem literowym Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, 36-007 Krasne 734lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 Sołectwo Krasne od domu nr 580 do końca numeracji Szkoła Podstawowa w Krasnem, 36-007 Krasne 742
3 Sołectwo Malawa od domu nr 1 do domu nr 680 z rozszerzeniem literowym Zespół Szkół w Malawie, Malawa 199A, 36-007 Krasne
4 Sołectwo Malawa od domu nr 681 do końca numeracji Gminne Przedszkole w Malawie, Malawa 199B, 36-007 Krasne lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5 Sołectwo Strażów od domu nr 1 do końca numeracji Zespół Szkół w Strażowie, 36-073 Strażów 270A
6 Sołectwo Palikówka od domu nr 1 do końca numeracji Zespół Szkół w Palikówce, Palikówka 271, 36-073 Strażów lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Jakich dokumentów potrzebuję?

Aby wziąć udział w głosowaniu potrzebny jest dokument dzięki, któremu możliwe będzie potwierdzenie tożsamości. Musi więc to być dokument ze zdjęciem, taki jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub służbowa. Dokument nie może być zniszczony ani uszkodzony.

Uprawnionych do głosowania jest ponad 8,8 tysięcy mieszkańców gminy Krasne.

Jak wygląda karta do głosowania?

Na pierwszej stronie znajduje się informacja: jakiego referendum dotyczy karta do głosowania, z którego okręgu jest oraz pieczęcie komisji.

 

Uprawnieni mieszkańcy będą odpowiadali na jedno pytanie:

„Czy jest Pan/Pani za połączeniem gminy Krasne z gminą Miasto Rzeszów?”.

Aby głos był ważny należy postawić znak X w kratce “TAK” lub “NIE”.

Głos będzie nieważny, jeżeli znak X zostanie postawiony w obu kratkach, obok nich lub kratka w ogóle nie zostanie zaznaczona.

Cisza wyborcza

Od północy w piątek (7 grudnia) trwa cisza referendalna. Będzie trwała do zakończenia głosowania. Podczas ciszy referendalnej zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania.

Dodatkowo zakazane jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.

Zdecyduje frekwencja

Referendum w sprawie przyłączenia Gminy Krasne do Rzeszowa będzie ważne jeśli przy urnach pojawi się przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Dodaj komentarz