XLVIII sesja rady gminy Krasne – 05.03.2018 r.

XLIVI sesja rady gminy Krasne odbędzie się w dniu 5 marca 2018 r. o godz. 12:00 w budynku UG Krasne (sala nr 2 – part)

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na rok 2018,
2.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krasne,
2.3. wyrażenia opinii dotyczącej połączenia gminy Miasto Rzeszów z gminą Krasne,
2.4.
podziału gminy Krasne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
2.5. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Krasne,
3. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
4. Sprawozdanie wójta gminy za okres od ostatniej sesji.
5. Przyjęcie protokołu z sesji rady gminy.
6. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.

M. Jachowicz
przewodniczący rady gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne

Dodaj komentarz