XLIV sesja rady gminy Krasne – 12.12.2017 r.

XLIV sesja rady gminy Krasne zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w budynku UG Krasne (sala nr 2 – parter.

Czy zostaną uchwalone podwyżki stawek opłat za: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018 rok? Zobaczymy jak radni gminy reprezentują interesy mieszkańców!

Wnioskowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2.2. dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne,
2.3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017,
2.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.5. dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 538/1, 357/3, 352/1 w Strażowie),
2.6. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016 – 2022.
3.Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
Przewodniczący
Rady Gminy Krasne

źródło: BIP UG Krasne

 

Dodaj komentarz