Zbiórka gabarytów i elektrośmieci na terenie gminy Krasne. Sprawdźcie terminy

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci w Mobilnym Punkcie Zbiórki Odpadów na terenie sołectwa Strażów

Terminy i miejsca odbioru elektrośmieci

Informujemy mieszkańców Sołectwa Strażów, że 18 październik 2017 r. (środa) uruchomiony będzie mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPZO.
Sołectwo Strażów
(parking przy kaplicy cmentarnej) od godz. 16:00 do godz. 18:00.
Sołectwo Palikówka (parking przy remizie OSP) od godz. 14:00 do godz. 16:00.

19 październik 2017 r.  (czwartek)
Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) w godz. 14:00 – 16:00;
Malawa (parking przy K.S. „Strumyk”) w godz. 16:00 – 18:00.

W ramach MPZO zbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • papier,
  • szkło,
  • tworzywo sztuczne,
  • metal,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

Kolejna zbiórka gabarytów i elektrośmieci w Strażowie odbędzie się w kwietniu 2018 r.

Od lipca nowe zasady segregacji śmieci. Sprawdź, co się zmieni?

Metale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio do brązowego – tak wyglądać będą minimalne zasady segregacji odpadów, jakie zaczną obowiązywać od 1 lipca.  [czytaj więcej…]

 

 


DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE

PSZOK dla Mieszkańców Gminy Krasne dostępny na ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie, czynny w godzinach 1000-1800 w dniach: 11 stycznia | 8 lutego | 8 marca | 12 kwietnia | 10 maja| 14 czerwca | 12 lipca | 9 sierpnia | 13 września | 11 października | 8 listopada | 13 grudnia | 2017 r.

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 151 oraz Malawa 200.

Harmonogramy na rok 2017

źródło: mpgk.pl


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) , od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana ta ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, wymuszenie segregacji odpadów u źródeł ich powstania, czyli w gospodarstwie domowym, oraz uniknięcie ich spalania lub wyrzucania do rowów, lasów, rzek itp.

Nowy system zakłada, że to gmina jest właścicielem odpadów komunalnych i jest zobowiązana do ich odbioru, transportu, zagospodarowania oraz pokrycia kosztów z tym związanych. Z kolei właściciele nieruchomości uiszczają na rzecz gminy opłatę, która jest egzekwowana tak samo jak podatek.

 

Dodaj komentarz