Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października

Od 1 października zmieniają się adresy podmiotów udzielających świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej!

W   godzinach   od  18 do  (w dni powszednie)  i   w  dni  wolne od pracy (soboty,  niedziele  i  święta)  można  skorzystać  ze  świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  W ramach tych świadczeń czynne są dyżurujące ambulatoria, do których pacjent zgłasza się sam, bez skierowania, a także wyjazdowe zespoły lekarskie, które pacjent może wezwać do domu (bezpłatne wizyty domowe).

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Lista dyżurujących ambulatoriów i  lekarskich zespołów wyjazdowych:

1. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, Rzeszów, ul. Lwowska 60
– lekarz ogólny, lekarz pediatra
– tel. 17 861 19 01 (lek. ogólny), 17 866 49 25 (lek. pediatra), 17 866 49 10 (opieka wyjazdowa)
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 (Szpital Miejski), Rzeszów, ul. Rycerska 4
– lekarz ogólny, lekarz pediatra
– tel. 17 861 10 39
3. Szpital Specjalistyczny Pro-Familia, Rzeszów, ul. Witolda 6b
– lekarz ogólny, lekarz pediatra
– tel. 17 773 57 08
4. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina, Rzeszów, ul. Szopena 2
– lekarz ogólny
– tel. 17 852 81 88, 17 852 88 76
5. Nowe Techniki Medyczne Szpital Św. Rodziny, Rudna Mała 600
– lekarz ogólny
– tel. 17 866 99 29
6. Przychodnia Rejonowa, Sokołów Młp., ul. 1000-lecia 4
– lekarz ogólny
– tel. 17 722 90 17
7. Przychodnia Rejonowa, Dynów, ul. Ks. Ożoga 32
– lekarz ogólny
– tel. 16 652 10 35

8. Centrum Medyczne w Łańcucie, Łańcut, ul. Paderewskiego 5
– lek. ogólny, lek. pediatra
– tel. 17 224 01 41
9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, Leżajsk, ul. Leśna 22
– lek. ogólny, lek. pediatra
– tel. 17 240 47 95
10. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, Nisko, ul. Kościuszki 1
– lek. ogólny, lek. pediatra
– tel. 15 841 67 92, 500 870 983, 500 870 448

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku:

– nasilenia dolegliwości znanej lub przewlekłej choroby (np. napad astmy, bez ostrej duszności, wysokie wartości ciśnienia, nie spadające po posiadanych lekach)
– infekcja dróg oddechowych, kaszel, gorączka
– bóle brzucha, nie ustępujące pomimo stosowania leków rozkurczowych
– bóle głowy, nie ustępujące pomimo stosowania leków przeciwbólowych, bez towarzyszących objawów niepokojących (inny, niż w przeszłości charakter bólu, silne zawroty, niewyraźna mowa, asymetria twarzy)
– biegunki lub wymioty
– zatrzymanie gazów i stolca
– zatrzymanie moczu, niedrożny cewnik
– bóle krzyża, stawów, kręgosłupa, kończyn
– zaburzenia zachowania w przebiegu demencji starczej, zaników korowo-mózgowych
– zaburzenia psychiczne (w przypadku braku agresji lub próby samobójczej)
W przypadku wizyty lekarskiej, pacjent możne dostać także receptę (w przeciwieństwie do wizyty zespołu ratownictwa medycznego).

Pomoc chirurgiczna, stomatologiczna, okulistyczna

1. Izba Przyjęć (dawne ambulatorium chirurgiczne) przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4
–  chirurg/ortopeda – tel. 17 852 66 01 (czynne całodobowo)
2. Ambulatorium Stomatologiczne przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4
stomatolog – 17 860 59 50  (czynne od 19 do 7 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta)
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina – ul. Szopena 2 i Szpital Miejski im. Jana Pawła II – ul. Rycerska 4
okulista (od 19 do 7 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta – w przypadku nagłych stanów okulistycznych – uraz, ciało obce, oparzenie, krwawienie)

Pliki do pobrania:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – adresy i telefony

Dodaj komentarz