Rozpoczęła się w końcu rozbudowa szkoły w Strażowie [FOTO]

Ruszyła wreszcie wyczekiwana rozbudowa budynku ZS w Strażowie dla potrzeb 4 oddziałowego przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, polegająca na wykonaniu stanu surowego otwartego, jest to I etap rozbudowy budynku szkoły.

16 lutego br. nastąpiło oficjalne przekazanie Wykonawcy placu budowy. Wykonawcą I etapu rozbudowy jest Firma R-B „PIOTROWSKI” P. Piotrowski z Wiązownicy.Prace I etapu mają zakończyć się w październiku 2017 r.

I etap Inwestycji kosztować będzie 921 794,25 tys. zł.

Prace już ruszyły. Zgodnie z harmonogramem jeszcze w tym roku wykonane zostaną niezbędne wyburzenia, wycinka drzew i wykopy pod fundamenty.

Sprawdziliśmy, jak postępują prace na placu budowy rozbudowy naszej szkoły. Zobacz zdjęcia.

Na terenie przedszkolnego placu zabaw wykonano prace przygotowawcze przed przystąpienie do budowy.  Zostały zdemontowane istniejące urządzenia placu zabaw i rozebrano istniejące place i podejścia, część ogrodzenia. Przygotowano tymczasowe drogi komunikacyjne do przedszkola. Wykopano byliny i ozdobne krzewy i iglaki.

W piątek 10.03 wyburzono schody na elewacji północnej budynku szkoły prowadzące do zaplecza kuchennego i mieszkania socjalnego.

Wykonano i przełożono istniejące sieci kolidujące z planowaną rozbudową: kanalizacyjne, burzowe, wodociągowe. Pozostało jeszcze przełożenie instalacji gazowej.

Wykonawcy inwestycji mają przed sobą dość trudne zadanie z uwagi na wykonywanie rozbudowy bezpośrednio przy szkole i przedszkolu, w której uczy się uczniowie i dzieci. Muszą wytężyć uwagę i starać się, by nikomu nic się nie stało. Prace wymagające użycia ciężkiego sprzętu będą się odbywać po zajęciach i w dniach wolnych od zajęć.

Będą występować utrudnienia, apelujemy o szczególną ostrożność w rejonie budowy i drogi dojazdowej.