Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce

System informowania o jakości powietrza w Polsce gdziekolwiek jesteś.  Aplikacja mobilna Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prezentująca bieżące dane o jakości powietrza w Polsce jest już dostępna na komputery i urządzenia przenośne z systemem Windows (dotychczas dostępna była na urządzenia z systemem Android i iOS (Apple)).

Aplikacja prezentuje wyniki z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dane, aktualizowane co godzinę, obejmują stężenia:  dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu i zanieczyszczeń pyłowych (pyłu PM10 i PM2,5). Informacje o jakości powietrza prezentowane są w postaci mapy, wykresów, szczegółowych zestawień wyników pomiarów oraz w postaci sześciostopniowej skali indeksu jakości powietrza odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie pod adresem: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/jakosc-powietrza-w-polsce/9nblggh40k42 lub w Sklepie Microsoft wpisując „Jakość powietrza w Polsce”.

Zapraszamy na Portal powietrze.gios.gov.pl

GŁÓWNE ELEMENTY APLIKACJI:

  • DANE Z NAJBLIŻSZEJ STACJI – wyświetlanie bieżących danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń ze stacji znajdującej się najbliżej użytkownika (przy włączonej lokalizacji GPS) lub z uprzednio wybranej ulubionej stacji, jeżeli lokalizacja GPS jest wyłączona.
  • MAPA – wyświetlanie na mapie bieżących danych dotyczących zanieczyszczeń ze wszystkich stacji automatycznych PMŚ w Polsce w postaci indeksu lub dla poszczególnych zanieczyszczeń.
  • WYSZUKAJ STACJĘ – funkcja wyszukiwania działających w ramach PMŚ automatycznych stacji pomiarowych, pozwalająca na szybkie wyświetlenie danych po wpisaniu adresu (miejscowość lub ulica).
  • ULUBIONA STACJA – bez konieczności używania lokalizacji GPS telefonu, można przejść od razu do swojej ulubionej stacji.
  • OSTRZEŻENIA – powiadomienia o wystąpieniu wysokich stężeń zanieczyszczeń, przekraczających poziomy informowania lub alarmowe.
  • AKTUALNOŚCI – informacje o aktualnościach zamieszczanych na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (np. informacje o publikacji raportów, opracowań, komunikatów).
  • ODWIEDŹ PORTAL GIOŚ – przekierowanie do Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.
  • O PROGRAMIE – informacje na temat aplikacji oraz przekierowanie do podstrony Portalu Jakości Powietrza GIOŚ zawierającej informacje o aplikacji mobilnej.
  • WIDGET (widżet) – graficzny element na pulpicie smartfonu wyświetlający dane z wybranych stacji. Dla systemu Windows możliwość włączenia dwóch kafelków (Live Tile).
  • SAMOUCZEK –  poradnik o aplikacji i jej funkcjach (wyświetla się jedynie po pierwszym uruchomieniu).

Aplikacja została wykonana w ramach projektu “Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” w ramach Programu Operacyjnego PL03 “Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Aplikacja jest oficjalnym produktem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Bądź dobrze poinformowany i sprawdzaj aktualną jakość powietrza!

System informowania o jakości powietrza w Polsce [INFOGRAFIKA]

źródło: gios.gov.pl