Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” ma na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych.

Akcja informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior” związana jest z Programem wieloletnim „Senior+”, którego realizację zaplanowano na lata 2015 – 2020. Program ten został ostatnio rozszerzony i lepiej dostosowany do potrzeb i oczekiwań seniorów oraz możliwości samorządów.

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” ma na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych. W pierwszym etapie kampanii będą poruszane tematy związane z przeciwdziałaniem przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych oraz zapewnieniem bezpiecznego miejsca dla seniora. Program realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodaj komentarz