Zebranie Wiejskie Sołectwa Strażów – 30.10.2016 r.

Sołtys Sołectwa Strażów zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Strażów w dniu 30 października 2016 r. (niedziela) o godzinie 11:30 (w pierwszym termin) i o godzinie 11:45 (w drugim terminie).

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 8 statutu Sołectwa Strażów,
Z W O Ł U J Ę
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW
w dniu 30.10.2016 roku (niedziela)
o godz. 11:30 –
I Termin Zebrania
o godz. 11:45 –
II Termin Zebrania
Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Strażowie

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie Uchwały w/s. zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2016 rok dla Sołectwa Strażów.
3. Podjęcie Uchwały w/s. założeń budżetowych dla Sołectwa Strażów na 2017 rok.

4. Sprawy różne, wnioski i zapytania itp.
5. Zamknięcie zebrania.

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.
Sołtys Sołectwa Strażów
Grzegorz Morycz

 

 

Dodaj komentarz