Nowy Regulamin Cmentarza Parafialnego w Strażowie

W dniu 06.09.2016 r. na zebraniu Rady Parafialnej Radni Parafialni wraz z Ks. Proboszczem Edwardem Wnęk podjęli uchwałę wprowadzająca w życie nowy Regulamin Cmentarza Parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strażowie, który został dostosowany do obowiązujących przepisów. Regulamin został opublikowany  na tablicy cmentarnej, stronie internetowej Parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.09.2016 r.

Dodaj komentarz