ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW ZWOŁANE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM – 24.04.2016 r.

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW ZWOŁANE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 kwietnia 2016 r. o godz. 11:30 w domu ludowym w Strażowie.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( DZ. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),
oraz § 8 Statutu Sołectwa Strażów

ZWOŁUJĘ
W TRYBIE NADZWYCZAJNYM

 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW

w dniu 24 kwietnia 2016 r.  (niedziela)
o godzinie 11:30 w pierwszym terminie
i o godzinie 11:45 w drugim terminie
w domu ludowym w Strażowie

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
2. Komunikacja autobusowa w Sołectwie Strażów,
3. Informacja na temat rozbudowy Zespołu Szkół w Strażowie o Przedszkole,
4. Sprawy różne, zapytania, wnioski, itp.,
5. Zamknięcie Zebrania.
Proszę o liczny udział w zebraniu

SOŁTYS SOŁECTWA
STRAŻÓW

Grzegorz Morych