Zmiana granic Rzeszowa. W Krasnem chcą referendum – wyborcza.pl

Grupie mieszkańców gminy udało się zebrać ponad tysiąc podpisów w sprawie organizacji referendum dotyczącego włączenia Krasnego do Rzeszowa.

Artur Gernand 28.01.2016 18:30

– Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wystarczy zebrać 10 proc. głosów osób uprawnionych do głosowania, by móc przeprowadzić referendum. Nam udało się zebrać ok. 15 proc. Powiadomiliśmy już wójta, że spełnione zostały wszystkie wymogi formalne i referendum w gminie musi zostać przeprowadzone – mówi Benedykt Czajkowski, który stoi na czele referendalnej inicjatywy. W referendum mieszkańcy Krasnego wypowiedzieć się mają, czy chcą przyłączenia do Rzeszowa czy też nie.

W tym tygodniu w Krasnem zakończyły się zorganizowane przez władze gminy konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic. Ponad 85 proc. osób biorących w nich udział zagłosowało przeciw Rzeszowowi. Inicjatorzy referendum uważają, że nastroje społeczne w gminie są inne, a wyniki konsultacji ich nie oddają. – W ubiegłym roku w gminie także były konsultacje. Wzięło w nich udział prawie tyle samo osób, co w tym roku. Różnica była jednak taka, że rok temu wrzucono głosy tylko do urny, co zapewniało anonimowość. W tym roku była też urna w urzędzie, ale oprócz tego osoby związane z gminą chodziły po domach i zbierały głosy. I widać różnicę w wynikach. W tym roku spośród 3328 głosujących przeciw Rzeszowowi było 2812. W ubiegłym głosowało 3330, przeciw miastu było tylko ok. 1800. Co się w ciągu roku stało ze zwolennikami miasta? Wydaje się mi, że ta różnica w wynikach bierze się po prostu ze sposobu przeprowadzania konsultacji. Obiektywne będzie więc referendum, którego wynik będzie wiążący dla władz gminy – uważa Czajkowski. Członkowie grupy inicjatywnej 26 stycznia powiadomili władze gminy o zebraniu wystarczającej do przeprowadzenia referendum liczby głosów. – Referendum, powinno odbyć się w ciągu 50 dni od daty zgłoszenia – mówi Czajkowski.

zdjęcie: OLEG KRYSA
źródło:

Dodaj komentarz