Silny wiatr – ostrzeżenie IMGW

silny-wiatr18 listopada 2015

Na terenie województwa podkarpackiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego zachodu i zachodu.

Ważność: od 2015-11-18 08:00:00 do 2015-11-18 19:00:00
Prawdopodobieństwo: 80%
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych

Jak się zachować w trakcie silnych wiatrów?

Silne wiatry powodowane są najczęściej szybko przemieszczającymi się niżami. Przed wystąpieniem wichury najważniejszą rzeczą jest, aby upewnić się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, jak wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe.

Gdy masz pewność, że zbliża się niebezpieczeństwo wystąpienia silnego wiatru (wichury, huraganu):

  • szukaj schronienia w budynku,
  • włącz radio na baterię i słuchaj uważnie komunikatów o zagrożeniach, sposobach postępowania,
  • dokładnie zamocuj elementy mogące podczas silnego wiatru zostać przeniesione, spaść i wyrządzić szkody, uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogły by narobić szkód (porwane przez wiatr),
  • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece
  • pozamykaj wszystkie okna i drzwi zewnętrzne do budynków również gospodarczych,
  • bez uzasadnionej potrzeby nie wychodź z budynku,
  • wyłącz odbiorniki energii elektrycznej, urządzenia gazowe, a najlepiej główny wyłącznik prądu i gazu. Zminimalizuje to prawdopodobieństwo powstania pożaru,
  • skryj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i oszklonych drzwi,
  • nie parkuj i nie zatrzymuj pojazdu pod trakcjami elektrycznymi, drzewami lub innymi obiektami, pod którymi mógłby zostać zniszczony lub uszkodzony na skutek ich przewrócenia bądź upadku odrywanych od nich elementów,
  • jeśli przy drodze, którą podróżujesz, rosną drzewa, postaraj się zatrzymać pojazd w miejscu otwartej przestrzeni, wolnym od upadających części drzew i innych obiektów.

O wszystkich zdarzeniach podczas silnych wiatrów, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj natychmiast Straż Pożarną, Policję, pogotowie energetyczne, gazowe, itp.