Opłata III raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15.10.2015 r.

imagesca8ds3r7W związku z obowiązkiem uiszczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za III kwartał w terminie do 15 października 2015 roku przypominamy, iż płatności dokonujemy w  kasie Urzędu Gminy Krasne lub na konto bankowe EBS nr:
15 9176 1048 2001 0001 1400 0027
W tytule przelewu prosimy o podanie Imienia i Nazwiska osoby zadeklarowanej oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
źródło: www.krasne.un.pl