Konsultacje społeczne ws. opracowania dokumentacji przedprojektowej na odcinku Rzeszów – Strażów – Łańcut.

W dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 16.30 w Domu Ludowym w Strażowie odbędą się konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli PKP S.A. ws. opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów–Medyka (granica państwa) wraz z liniami przyległymi – opracowanie Studium Wykonalności” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Dodaj komentarz