Informacje dla obywateli Ukrainy szukających pomocy – infolinia

Infolinia, skierowana do mieszkańców Rzeszowa, w tym szczególnie pochodzących z Ukrainy i obywateli Ukrainy.

Infolinia działa w godzinach 8:00-20:00, także w weekendy.

Pod numerem telefonu 1 77 88 99 00 można uzyskać informacje na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie oraz w Polsce, a także gdzie i jak poszukiwać pomocy. Przy telefonach będą dyżurować konsultanci rozmawiający w językach polskim, ukraińskim i angielskim.

Dodaj komentarz