Właściciele domów będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają.

Początek roku oznacza więcej obowiązków dla osób, które posiadają domy. Będą one musiały ewidencjonować, czego używają do ogrzewania. Taki zbiór informacji ma pomóc w lepszej walce ze smogiem.

Właściciele domów będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają.
Nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Mają związek z tworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), Zostanie stworzona na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli domów, która ma pomóc w walce ze smogiem.

Informacje będą wpisywane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Taka baza ma powstać w pierwszych miesiącach tego roku.

W ewidencji znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domach jednorodzinnych. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, które ogrzewane są indywidualnie.

Jak podaje inspektorat budowlany, oprócz danych o źródłach ciepła, docelowo w ewidencji znajdą się też informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku.

Ewidencja będzie na bieżąco uzupełniana np. przez kominiarzy, którzy przeprowadzają okresowe przeglądy w budynkach. Na postawie zgromadzonych informacji samorządy będą mogły dobierać odpowiednie polityki i programy do walki ze smogiem.

Ewidencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest zaplanowany do 2023. Docelowo w ewidencji mają się znaleźć informacje dotyczące ok. 5 mln budynków w całym kraju.

Dodaj komentarz