Prezydent Rzeszowa zwolnił rodziców z opłaty stałej za żłobki w Rzeszowie

Prezydent Rzeszowa podjął decyzję o zwolnieniu z opłaty stałej rodziców dzieci uczęszczających do żłobków. Opłata ta wynosiła 312 zł. Odpowiednia uchwała trafi na najbliższą sesję Rady Miasta w dniu 28 kwietnia. Wszyscy, którzy uiścili już tę opłatę będą mieć ją zaliczoną na poczet przyszłych płatności. Brak opłaty będzie obowiązywał od dnia zamknięcia żłobków.

W Rzeszowie jest obecnie 9 żłobków miejskich, które są zamknięte z powodu koronawirusa. Uczęszcza do nich ok. 1300 dzieci.

Dodaj komentarz