Jesienna akcja obowiązkowego szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie w Strażowie – 16.11.2019 r.

Jak wiadomo, szczepienie psów i kotów jest w naszym kraju obowiązkowe. W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminów i miejsc, kiedy będzie można je wykonać na terenie Strażowa.

Ogłoszenie w sprawie obowiązkowego szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie na terenie Strażowa odbędzie się w dniu 16.11.2019 r. (sobota) w godzinach:

10:00 – obok przejazdu kolejowego PKP;
10:30 – obok domu ludowego/remizy;
11:00 – obok sklepu (stary GS);
11:30 – p. Kopeć – obok sklepu;
12:00 – Strażów – Olszyny:
12:30 – nowe osiedle przy bażantarni

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r Nr 66 poz. 752 z póź. zm.)

koszt szczepienia: 25 zł

Dodaj komentarz