Diecezja Rzeszowska ma 11 nowych kapłanów

8 czerwca w rzeszowskiej Katedrze o godz. 10:00 biskup rzeszowski, udzielił święceń prezbiteriatu 11 diakonom.

11 diakonów szóstego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie przyjęło z rąk Ks. Bpa Jana Wątroby święcenia kapłańskie. Uroczystość odbyła się w kościele katedralnym. Wśród nich jest Jakub Gunia z naszej parafii modlimy się w ich intencjach.

Diakoni przygotowywali się do tego dnia przez sześć lat formacji seminaryjnej. Dzisiaj z pokorą dziękowali Bogu za ten wielki dar.

Diakoni przygotowywali się do tego dnia przez sześć lat formacji seminaryjnej. Dzisiaj z pokorą dziękowali Bogu za ten wielki dar.

Rodzice i bliscy nowo wyświęconych kapłanów nie kryli wzruszenia i życzyli im, by wytrwali w powołaniu.

Jutro nowo wyświęceni kapłani odprawią w swoich rodzinnych parafiach Msze św. prymicyjne.

W sobotę o godz. 17:15 w okolicach granicy parafii (przy posesji Elżbiety Cyran) będzie przywitanie prymicjanta, który o godz. 18:00 odprawi w kościele Nabożeństwo Czerwcowe, natomiast w niedzielę 9 czerwca w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godz. 11:00 Msze świętą prymicyjną.

święcenia prezbiteriatu 8 06 2019

Dodaj komentarz