Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie „Podaj Dalej” w Rzeszowie zaprasza na „Dzień Osób z Niepełnosprawnością”, który odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. w godz. 10 – 14 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (ul. Lwowska 60).

Uczestnicy będą mogli wysłuchać interesujących wykładów, które wygłoszą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia trenerkę zdrowego stylu życia oraz fizjoterapeutę.

Ponadto podczas wydarzenia będzie można:

– otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdzającą ubezpieczenie na terenie Unii Europejskiej,
– otrzymać dostęp do platformy ePUAP i Internetowego Konta Pacjenta,
– uzyskać informacje na temat leczenia uzdrowiskowego, zlecenia na wyroby medyczne oraz zasad leczenia w Polsce i za granicą.

Wydarzenie będzie dostosowane do potrzeb osób niedosłyszących dzięki obecności tłumacza migowego.

Współorganizatorem wydarzenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Rzeszowie oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki. Partnerem jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzeszowskie Centrum Wolontariatu 50+.

Patronat honorowy objął Rzecznik Praw Pacjenta, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Rzeszowa.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Rzeszowa.

Dodaj komentarz