Piknik Nauki EKSPLORACJE 2019

24 – 26 maja 2019 r. – Uniwersytet Rzeszowski, Pl. AK, ul. Szopena, AL. Lubomirskich, parking RARR, fosa Zamku Lubomirskich, zalew, Bulwary nad zalewem, Rezerwat Lisia Góra, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

To już po raz dziesiąty w centrum Rzeszowa gościć będziemy popularyzatorów nauki, animatorów i edukatorów z całej Polski. Cykl wydarzeń rozpocznie się już w piątkowy wieczór a zakończy w niedzielę.
Już dzisiaj zapraszamy na trzy dni wypełnione pokazami naukowymi, warsztatami poznawczymi, mini wykładami i interaktywnymi eksponatami! Wstęp wolny dla każdego od lat 5 do 105.

24.05 (piątek) w godz. 18:00-21:00 – pomieszczenia Uniwersytetu Rzeszowskiego
Główny Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Zakres tematyczny: zagadnienia dotyczące makro-obszaru „Nasza Cywilizacja”, prezentujące osiągnięcia cywilizacji w oparciu o zasoby Uniwersytetu Rzeszowskiego.

25.05 (sobota) w godz. 11:00-18:00 – moduł plenerowy – Pl. AK, ul. Szopena, AL. Lubomirskich, parking RARR, fosa Zamku Lubomirskich
Główny Organizator: Stowarzyszenie ExploRes
Zakres tematyczny: zagadnienia dotyczące wszystkich makro-obszarów wiedzy, łączące naukę, technikę oraz kulturę jako wspólny dorobek cywilizacyjny. Uczestnikami (wystawcami) będą instytucje oraz organizacje działające w obszarze oświaty, edukacji nieformalnej, technologii oraz popularyzacji wiedzy: uczelnie, centra nauki, koła naukowe, organizacje pozarządowe, szkoły, muzea, instytucje publiczne i grupy nieformalne.

26.05 (niedziela) w godz. 11:00-14:00 – moduł plenerowy – zalew, Bulwary nad zalewem, Rezerwat Lisia Góra
Główny Organizator: Stowarzyszenie EKOSKOP
Zakres tematyczny: zagadnienia dotyczące makro-obszaru „Świat Wokół Nas”, związane z przyrodą, jej ochroną, ekologią i bioróżnorodnością w oparciu o zasoby Stowarzyszenia EKOSKOP.

26.05 (niedziela) w godz. 18:00-21:00 – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7
Główny Organizator: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Zakres tematyczny: seans filmowy połączony z prelekcjami i pokazami naukowymi dotyczącymi makro-obszaru „My Ludzie”

Dodaj komentarz