Rekrutacja do projektu “(Re)start zawodowy”

Firma szkoleniowo-doradcza Wektor Szymon Trzemżalski w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze ogłasza rekrutację do projektu “(Re)start zawodowy”.

Do udziału w projekcie zapraszają osoby: powyżej 29 roku życia, mieszkające na terenie województwa podkarpackiego, niepracujące, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bądź bierne zawodowo, z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie na poziomie ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne: kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej do których zaliczamy: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, uzupełniające Liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa).
Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osobom z niepełnosprawnościami, nieposiadającym kwalifikacji, bez doświadczenia zawodowego, sprawującym opiekę nad osobą zależną.

Oferują:
– 5-cio miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie stażowe 1551,84 zł/m-c)
– szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów (10,34 zł/godz.)
– doradztwo zawodowe
– konsultacje z psychologiem
– pośrednictwo pracy
– catering
– zwrot kosztów dojazdu
– bezpłatne materiały szkoleniowe
– zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

Więcej informacji pod nr tel. 570-953-749 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: n.kloc@wektorwiedzy.pl; restart.zawodowy@gmail.com).
Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) prosimy przesyłać na adres: Wektor Szymon Trzemżalski, ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów.

Pliki do pobrania:
1.1. Formularz rekrutacyjny do projektu (Re)start zawodowy.pdf
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie (Re)start zawodowy.pdf

Dodaj komentarz