W niedzielę zebranie wiejski w Strażowie

Informujemy mieszkańców wsi Strażów, iż w niedzielę 3.03.2019 roku w domu ludowym w Strażowie o godz. 11:30 odbędzie się zebranie wiejski sołectwa Strażów.

Na zebrania wiejskim zostanę poruszone między innymi następujące sprawy:

informacja przedstawiciela Policji na temat bezpieczeństwa na terenie sołectwa Strażów.

informacja o wysokości opłat w 2019 r. za wywóz odpadów komunalnych, zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

sprawozdanie obecnych radnych sołectwa Strażów z pracy w radzie gminy Krasne.

informacja wójta gminy Krasne na temat realizacji inwestycji na terenie sołectwa Strażów w 2019 roku.

sprawozdanie sołtysa z dotychczasowej pracy rady sołeckiej i plan pracy na 2019 rok.

Sprawy różne, wnioski i zapytania.

Podjęcie uchwał w sprawie:

wyrażenia woli przystąpienia do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”,

przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strażów,

zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Strażów na rok 2019.

Co ciekawe przed wyborami do rady gminy kandydaci Jachowicz i Lecki (w ramach rozpoczętej kampanii wyborczej) zaproponowali przeznaczenie środków funduszu sołeckiego sołectwa Strażów na rok 2019 na zagospodarowanie tereny przy placu zabaw na cele rekreacyjne. I co z realizacją?

Dodaj komentarz