Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Skorzystaj z bezpłatnych porad

W poniedziałek rusza Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Do niedzieli włącznie w naszym regionie będzie można skorzystać z darmowych porad prawnych i konsultacji psychologicznych.

Od poniedziałku 18 stycznia obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Do 24 lutego informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy.

Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuraturami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.

22 lutego został ustanowiony “Dniem Ofiar Przestępstw”. Tego dnia w komendach miejskich i powiatowych na Podkarpaciu wyznaczone będą dyżury. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać pomoc i bezpłatne porady. Dyżurujący policjanci będą także kierować pokrzywdzonych, w celu uzyskania dalszego wsparcia, do podmiotów, które świadczą pomoc z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji znajduje się na stronie: funduszsprawiedliwości.gov.pl.

Informacje o przedsięwzięciach organizowanych w ramach obchodów “Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w jednostkach policji na Podkarpaciu:

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej

Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

Dodaj komentarz