Alert smogowy dla Podkarpacia. Lepiej zostańcie w domu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o wysokim stężeniu pyłów PM10 w powietrzu w Rzeszowie i okolicach. Przewidywane jest w niedzielę dobowe stężenie pyłu PM10 powyżej 200 ug/m sześc.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10
Poziom AlertuMożliwość wystąpienia w dniu 22.01.2019 r. dobowego  stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II
Obszarmiasto i gmina Jasło, gminy Tarnowiec, Dębowiec, Skołyszyn, Brzyska,   miasto Rzeszów, gminy Trzebownisko, Krasne, Świlcza, Boguchwała, Tyczyn,  miasto Dębica, Dębica, Żyraków.
Wartość stężenia pyłu w µg/m3W dniu 22.01.2019 r. w godzinach od 1.00-do 10:00 średnie stężenia pyłu PM10 osiągnęły wartości bliskie lub przekraczające 200 µg/mna stacjach:w Rzeszowie przy ul. Rejtana – średnie stężenie 265 µg/m3w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego – średnie stężenie 205 µg/m3w Dębicy przy ul. Grottgera – średnie stężenie 190 µg/m3w Jaśle przy ul. Sikorskiego – średnie stężenie 184 µg/m3 Możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3.
Źródło informacjiGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie
PrzyczynyWystępowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury powietrza, brak wiatru)
Przewidywany czas trwania przekroczeniaW godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych w dniu 22.01.2019 r. spodziewane jest utrzymywanie się niekorzystnych warunków meteorologicznych (zawłaszcza  brak wiatru) na przeważającym obszarze regionu a tym samym możliwy jest znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza na terenie całego województwa.Utrzymywanie się niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury, brak wiatru) w województwie, a tym samym zjawiska smogowe prognozowane są przez serwis pogodowy IMGW-PIB również na dzień 23 stycznia. Wzrost siły wiatru do umiarkowanego mający wpływ na poprawę jakości powietrza w regionie prognozowany jest na dzień 24 stycznia (czwartek).Wojewódzkie prognozy zanieczyszczenia powietrza na 22-24.01.2019 r. (opublikowane w dniu 22.01.2019 r.) wskazują na możliwość utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10 w regionie również w dniu 23.01.2019 r.
Grupy ludności wrażliwe na przekroczeniaKobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę oskrzelowa, przewlekłe choroby układu oddechowego, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby układu krążenia (stany pozawałowe, zaburzenia rytmu serca)
Negatywne skutki zdrowotneOsoby należące do wskazanych grup ryzyka powinny ograniczyć czas przebywania  oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu. Pozostałym zaleca się rozważenie ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.
Działania zapobiegawcze 1. Ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,2. Stosowanie się do zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 23 kwietnia 2018 r. wprowadzającej na obszarze województwa podkarpackiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 2498);3. W miarę możliwości korzystanie z publicznych środków transportu. Jednocześnie przypominany o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach domowych. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu.Zalecane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.
OpracowałaJolanta Ciba
Godzina i dataGodz. 10:00 dnia 22.01.2019 r..
UwagiMapa monitoringu jakości powietrza dostępna jest na stronie http://powietrze.gios.gov.pl ,http://stacje.wios.rzeszow.pl/ natomiast prognozy stanu jakości powietrza na: http://powietrze.gios.gov.pl/http://powietrze.podkarpackie.pl/

Dodaj komentarz