Konferencja Podkarpacie dla biznesu w tym roku pod hasłem: „W świetle zmieniających się przepisów”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza przedsiębiorców, pracodawców i pracowników firm i administracji publicznej do udziału w bezpłatnej konferencji „Podkarpacie dla biznesu”. Tegoroczna, 5-ta edycja Konferencji odbywa się pod hasłem „W świetle zmieniających się przepisów”.

Podczas konferencji zaproszeni eksperci będą mówić m.in. o zmianie przepisów ubezpieczeń społecznych i prawa pracy (w tym w zakresie przechowywania dokumentacji pracownicze – projektu eAKTA), przepisów podatkowych, prawa zamówień publicznych.

Od 1 stycznia 2019 roku okres przechowywania akt pracowniczych dla wszystkich nowozatrudnionych osób będzie wynosił 10 lat, od zakończenia roku kalendarzowego w którym ustało zatrudnienie Jest to związane z nowym zakresem danych, które pracodawcy będą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe dane dotyczą wypłaconych pracownikowi (zleceniobiorcy) w danym miesiącu kwot przychodu oraz okresów wykonywania pracy nauczycielskiej. Informacje te będą przesyłane w miesięcznym imiennym raporcie o przychodach ubezpieczonego: ZUS RPA. Jeśli pracodawca zechce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych za osoby zatrudnione między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r., musi przekazać do ZUS oświadczenie w tej sprawie na druku ZUS OSW wraz z raportami informacyjnymi (ZUS RIA) za osoby zgłoszone do ubezpieczeń po raz pierwszy w tym okresie. Dane z tych dokumentów ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego i będą one uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości. Dodatkowo Zakład dostosował formularz ZUS DRA do płatności na jeden rachunek. Pojawiło się w nim pole z łączną kwotą do zapłaty za dany okres rozliczeniowy.

Między innymi o tych nowościach będzie mowa już 31 stycznia w Rzeszowie w Politechnice Rzeszowskiej.

Ogólnopolska Konferencja „Podkarpacie dla biznesu” – 31 stycznia 2019 r. Politechnika Rzeszowska – al. Powstańców Warszawy 12, bud. V

PROGRAM:
– godz. 8:00 – Rejestracja uczestników
– godz. 9:00 – Otwarcie konferencji
– godz. 9:15 – Nowe możliwości jakie daje powstanie Podkarpackiego Centrum Innowacji – Podkarpackie Centrum Innowacji
– godz. 9:25 – Zmiany w przepisach prawa pracy i BHP – Państwowa Inspekcja Pracy
– godz. 9:50 – Elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz e-AKTA – nowe obowiązki pracodawców – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
– godz. 10:15 – W świetle zmieniających się przepisów – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
– godz. 10:40 – Przewozy drogowe w świetle zmieniających się przepisów – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
– godz. 11:10 – Przerwa
– godz. 11:30 – Najnowsze i planowane zmiany przepisów dotyczących działań leżących w kompetencjach Prezesa UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
– godz. 12:00 – Projekt nowego prawa zamówień publicznych – Urząd Zamówień Publicznych
– godz. 12:30 – Nowelizacja przepisów dotyczących szkoleń BHP a rzeczywistość – Stowarzyszenie Ochrony Pracy
– godz. 12:50 – Prawo pracy w oświacie 2018/2019 – w tym zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela. Zagadnienia wybrane – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
– godz. 13:20 – Staże zawodowe dla studentów Politechniki Rzeszowskiej szansą na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników – Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej
– godz. 13:30 – Zakończenie konferencji

Zgłoszenia uczestnictwa e-mail: szkolenia.rzeszow@zus.pl.
Liczba miejsc ograniczona – uczestnictwo bezpłatne.

Dodaj komentarz