Pobór IV raty podatku od nieruchomości za rok 2018

Ogłoszenie Sołtysa sołectwa Strażów dotyczące poboru IV raty podatku gruntowego i od nieruchomości na rzecz gminy Krasne za 2018 r.

IV rata podatku gruntowego i od nieruchomości na rzecz gminy Krasne
zbierana będzie w domu ludowym w Strażowie

w dniach: 14 i 15 listopada 2018 r. (środa, czwartek)
w godzinach: od 9:00 do 12:00 i od 16:30 do 18:00.

Sołtys sołectwa Strażów
Grzegorz Morycz

Dodaj komentarz