Wybory 2018. Oficjalne wyniki wyborów w gminie Krasne

W dniu 4 listopada 2018 roku odbędzie się druga tura pomiędzy kandydatami Wilhelmem Woźniakiem a Jackiem Matarniom.

Dane z Państwowej Komisji Wyborczej, data ostatniej aktualizacji: 2018-10-22 14:24:49

Zbiorcze zestawienie wyników głosowania na urząd wójta gminy Krasne I tura 

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 MATERNIA Jacek 49 wyższe Krasne, Prawo i Sprawiedliwość 1 648 32.33 Druga tura
2 MORYCZ Grzegorz Jan 47 wyższe Strażów, 1 335 26.19 Nie
3 WOŹNIAK Wilhelm Andrzej 57 wyższe Krasne, 2 114 41.48 Druga tura

Wyniki wyboru na wójta gminy Krasne w poszczególnych obwodach:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1,
siedziba: Gminne Przedszkole Publiczne w Krasnem (od domu nr 1 do domu nr 579 z rozszerzeniem literowym)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2, 
siedziba: Szkoła Podstawowa w Krasnem (od nr domu 580 do końca numeracji)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, 
siedziba: Zespół Szkół w Malawie (od nr domu 1 do nr 680)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4,
siedziba: Gminne Przedszkole w Malawie (od nr domu 681 do końca) oficjalne wyniki na wójta:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5,
siedziba: Szkoła Podstawowa w Strażowie (od Nr domu 1 do końca) oficjalne wyniki na wójta:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6,
siedziba: Zespół Szkół w Palikówce (od nr domu 1 do końca) oficjalne wyniki na wójta:


Wyniki wyboru do rady gminy Krasne

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1,
siedziba: Gminne Przedszkole Publiczne w Krasnem (od domu nr 1 do domu nr 579 z rozszerzeniem literowym)

Okręg wyborczy nr 1:

Okręg wyborczy nr 2:

Okręg wyborczy nr 3:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2,
siedziba: Szkoła Podstawowa w Krasnem (od nr domu 580 do końca numeracji)

Okręg wyborczy nr 4:

Okręg wyborczy nr 5:

Okręg wyborczy nr 6:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4,
siedziba: Gminne Przedszkole w Malawie (od nr domu 681 do końca)

Okręg wyborczy nr 7:

Okręg wyborczy nr 8:

Okręg wyborczy nr 9:

Okręg wyborczy nr 10:

Okręg wyborczy nr 11:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5,
siedziba: Szkoła Podstawowa w Strażowie (od Nr domu 1 do końca) Oficjalne wyniki na radnych:

Okręg wyborczy nr 12:

Okręg wyborczy nr 13:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6, 
siedziba: Zespół Szkół w Palikówce (od nr domu 1 do końca)
Okręg wyborczy nr 14:

Okręg wyborczy nr 15:

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminne Przedszkole Publiczne w Krasnem, 741 Krasne stały 1 777 939 936 52.84%
925 98.82%
2 Szkoła Podstawowa w Krasnem, 742 Krasne stały 1 898 1 152 1 146 60.70%
1 140 99.48%
3 Zespół Szkół w Malawie, 199 A Malawa stały 1 555 965 964 62.06%
950 98.55%
4 Gminne Przedszkole Publiczne w Malawie, 199 B Malawa stały 1 110 614 614 55.32%
609 99.19%
5 Szkoła Podstawowa w Strażowie, 270A Strażów stały 1 478 863 863 58.39%
858 99.42%
6 Zespół Szkół w Palikówce, 271 Palikówka stały 1 008 627 627 62.20%
615 98.09%

 

Dodaj komentarz