Wystawa poświęcona kard. Adamowi Kozłowieckiemu w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim

W imieniu Zarządu Fundacji im. Ks. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic” serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy tym razem na Uniwersytecie Rzeszowskim, poświęconej pamięci Wielkiego Misjonarza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ (1911 – 2007) w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości i w 200 rocznice powołania do istnienia diecezji sandomierskiej.

Od 8 maja 2018 r. prezentowana będzie na Uniwersytecie Rzeszowskim, zaś już 19 maja b.r. będzie ją można zobaczyć podczas Europejskiej Nocy Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przy współudziale Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ otrzymała dotacją z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2017 na realizację wystawy w Rzymie. W 2017 roku po raz pierwszy na Watykanie, z udziałem wielu znamienitych gości z całego świata wystawa pt. „In nomie Domini. Misjonarz Afryki” zaprezentowana była 10 października 2017 r. na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie. Na audiencji generalnej na Watykanie w dniu 11 października 2017 r. usłyszał o niej cały świat. ,,Serdecznie witam polskich pielgrzymów, w szczególności organizatorów wystawy «In nomine Domini», zaprezentowanej na Uniwersytecie Urbanianum, poświęconej Kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Wspomnienie tego wielkiego misjonarza, arcybiskupa Lusaki, który poświęcił życie pokornej służbie ludności Zambii, niech nas uwrażliwia na duchowe i materialne potrzeby narodów afrykańskich. Módlmy się za misjonarzy na całym świecie. Niech Bóg Wam błogosławi!

Zarząd Fundacja po tak budującym wsparciu papieża Franciszka, postanowił pokazać ją w wybranych miejscach w Polsce. Wystawa została już przetłumaczona na język angielski i polski. Doskonale wpisuje się w klimat i dzisiejszą strategie walki z mylnym popularyzowanym przez media zachodnie sloganem ,,Polskie Obozy Śmierci”. Wystawa pełni olbrzymią role w dzisiejszym świecie i w sposób profesjonalny przedstawia obraz człowieka Wielkiego Polaka, więźnia niemieckich hitlerowskich i nazistowskich obozów śmierci w latach 1939-1945, oraz misjonarza na czarnym lądzie od 1946-2007.

Po powrocie z Rzymu, ta sam wystawa prezentowana była już w Sejmie RP w styczniu 2018 r. oraz w lutym b.r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś w marcu b.r. w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

źródło: cardinalekozlowiecki.pl

Dodaj komentarz