Policyjne działania „Nie dla prędkości” na DK 94

Na Podkarpaciu prowadzone są dzisiaj policyjne działania kontrolno-prewencyjne „Nie dla prędkości”. Akcję realizują funkcjonariusze z podkarpackiej drogówki, wraz z policjantami z Katowic i Krakowa.

Policyjne działania „Nie dla prędkości” rozpoczęły się dziś o godz. 6 i potrwają do 22. Akcja prowadzona jest na podkarpackim odcinku drogi krajowej nr 94, która przebiega przez pięć województw, od granicy wschodniej do zachodniej Polski. Działania na Podkarpaciu prowadzone są przez policjantów z wydziałów ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, oraz z komend miejskich i powiatowych. Działania prowadzone są wspólnie z Wydziałami Ruchu Drogowego z Komend Wojewódzkich Policji z Krakowa i Katowic.

Głównym założeniem akcji „Nie dla prędkości” jest szeroko pojęta poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dyscyplinowanie niebezpiecznie jeżdżących kierowców. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących ograniczeń prędkości przez kierujących, a także ich trzeźwość. W ramach działań prowadzony jest także kaskadowy pomiar prędkości.

Wzmożone działania, prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Dodaj komentarz