Przypominamy o terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – I kw.

Właścicielom nieruchomości z terenu gminy Krasne przypominamy, że w dniu 15 kwietnia 2018 r. mija termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał br.

W dniu 29 listopada 2017 roku radni gminy Krasne podjęli uchwałę Nr XLIII/354/2017 wprowadzającą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni zdecydowali o podwyżce opłat za wywóz śmieci z terenu gminy. Od 1 stycznia 2018 roku wyniosą one od 8,00 do 11,00 złotych za osobę za śmieci segregowane i 22,00 złote za odpady zmieszane.

Przypomnijmy obecnie miesięczna stawka za odpady segregowane wynoszą:

11 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 1 do 2 osób;
przed podwyżką 10,00 zł miesięcznie od osoby,

9 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 3 do 4 osób;
przed podwyżką 8,00 zł miesięcznie od osoby,

8 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób;
przed podwyżką 7,00 zł miesięcznie od osoby

i 22 złotych za zmieszane, przed podwyżką 15,00 zł miesięcznie od osoby,

Nowa stawka opłaty za odpady nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia 2018 roku w kasie Urzędu Gminy Krasne lub na konto bankowe EBS nr: 15 9176 1048 2001 0001 1400 0027

A to oznacza, że przeciętna rodzina w gminie Krasne zapłaci około 340,00 zł więcej rocznie (1056 zł) za odpady zmieszane i około 50,00 zł więcej rocznie za śmieci segregowane (384 zł)

Do sprawy podwyżek wrócono podczas ostatniej sesji. W projekcie uchwały w tej sprawie pojawiła się propozycja, aby opłaty podnieść o 1,00 złotych za odpady segregowane na osobę miesięcznie i 7,00 złotych za zmieszane.

zobacz także

Od nowego roku w gminie Krasne znacznie wzrosną opłaty za wywóz śmieci

Kolejne podwyżki opłat za wodę i ścieki w gminie Krasne. Zobacz o ile wzrosną rachunki?

Mieszkańcom gminy Krasne odmawia się równouprawnienia w opłatach za ścieki? Płacz i płać!

Dodaj komentarz