Rusza nabór wniosków do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2018 roku

Od 13 marca 2018 roku rozpocznie się nabór wniosków do programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, którego celem jest budowanie marki Województwa Podkarpackiego w kraju i za granicą oraz wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Województwa.

Nabór dotyczy przedsięwzięć realizowanych w terminie od 15 maja do 30 listopada 2018 r.

Wnioski będą przyjmowane do 27 marca 2018 r. włącznie. Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, która przygotuje rekomendację dla Zarządu Województwa.

Oferty należy składać na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”):

  1. W ramach Programu przewiduje się zakup usług promocyjnych podczas projektów podzielonych na 3 kategorie:
  • Podkarpackie – przestrzeń otwarta na sport – promocja województwa poprzez inicjatywy sportowe i wydarzenia związane z aktywną formą spędzania czasu
  • Podkarpackie – przestrzeń otwarta na kulturę – promocja województwa poprzez wydarzenia kulturalne (muzyka, film, sztuka, etc.) i przedsięwzięcia wzmacniające tożsamość regionalną, rozumiane jako inicjatywy prezentujące lokalne tradycje i kuchnię, podkarpackie święta i zwyczaje, dziedzictwo kulturowe, historyczne
    i religijne regionu,
  • Podkarpackie – przestrzeń otwarta na naukę – promocja województwa poprzez kongresy, konferencje i inicjatywy edukacyjne, związane z inteligentnymi specjalizacjami województwa (lotnictwem, kosmonautyką, informatyką, motoryzacją i jakością życia), a także wydarzenia promujące postawy proekologiczne.
  1. Podstawą udziału w Programie jest złożenie wniosku przy pomocy Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Programu), zwanego dalej Zgłoszeniem.

1.    osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów

2.    przesłać na adres korespondencyjny j. w.

z dopiskiem:  Zgłoszenie do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” .

Za datę złożenia Zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzoną pieczęcią Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, a nie datę stempla pocztowego.

Ogłoszenie listy wybranych przedsięwzięć nastąpi do 11 maja 2018 r.

Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.
telefony kontaktowe:
+48 17 747 66 18
+48 17 747 66 19
+48 17 747 66 11
+48 17 747 66 28
+48 17 747 63 10

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Województwa Podkarpackiego.