Ruszyła rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Strażowie na rok szkolny 2018/2019

Uwaga rodzice! Rozpoczęły się zapisy dzieci na rok szkolny 2018/2019. Od 1-30 marca br. będzie można dokonać zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej w Strażowie urodzonych w roku 2011 oraz do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole urodzonych w roku 2012.

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie dziecka do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2018/2019

  • do klasy pierwszej urodzonych w roku 2011
  • do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole urodzonych w roku 2012

Zapisu można dokonać w dniach od 1 marca do 31 marca 2018r. w sekretariacie szkoły.

Do zapisu konieczny jest nr PESEL dziecka i odpis akt urodzenia.

Jeśli w oddziale przedszkolnym w szkole będą wolne miejsca, to szkoła przyjmie dzieci urodzone w roku 2013 (pięciolatki).

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. tel. 17 77 11 854

Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie

Dodaj komentarz