Handel w niedziele. Apel minister w sprawie zakazu handlu w niedziele

Od 1 marca br. wchodzi w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Zgodnie z nią, w 2018 r. w każdym miesiącu handlowe będą po dwie niedziele, w 2019 r. – po jednej na miesiąc, a od 2020 r. handlować będzie można siedem niedziel w roku. Te siedem wyjątków obejmie: dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

Minister Rafalska: wolne niedziele to wspólne osiągnięcie, dobro i wartość

Nie oznacza to jednak, że w ogóle niedzielny handel będzie zakazany. Przede wszystkim za sklepową ladą zawsze będzie mógł stanąć właściciel. Nie zabraknie też punktów sprzedaży chociażby na dworcach kolejowych, w hotelach czy na stacjach benzynowych.

W uzasadnieniu obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zapisano: „Niedziela – bardziej niż jakikolwiek inny dzień tygodnia, pozwala na pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym”.

To przecież niedziela jest dniem wolnym dla dzieci i młodzieży. Brak możliwości pogodzenia odpoczynku dzieci i rodziców, którzy pracują w niedzielę, a wolne mają np. w środę, nie pozwala na skuteczne godzenie życia prywatnego z pracą.

Ponad pół miliona pracowników handlu w Polsce czekało na tę ustawę ponad ćwierć wieku. Popiera ją 2/3 społeczeństwa. Tylko 2 proc. pytanych przez autorów inicjatywy obywatelskiej pracowników handlu zdecydowałoby się na niedzielną pracę, w zamian za dodatkowe wynagrodzenie. Pamiętajmy, że 80 proc. zatrudnionych w handlu to kobiety i w większości matki.

Rozwiązania przyjęte w ustawie są efektem prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem. Ich celem było znalezienie kompromisu możliwego do zaakceptowania przez wszystkie podmioty, zainteresowane nowymi przepisami. Rozważano zarówno aspekty gospodarcze, jak i kulturowe, światopoglądowe czy szeroko rozumiane koszty społeczne. Dlatego niezrozumiałe jest dziś to, że jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów mnożą się pomysły na ich obchodzenie.

Zdaję sobie sprawę, że nowe rozwiązania mogą być, zwłaszcza w pierwszym okresie ich obowiązywania, przedmiotem interpretacji. Jednak niedopuszczalne jest naginanie czy omijanie prawa podyktowane wyłącznie chęcią zysku i w efekcie stanowiące nieuczciwą konkurencję wobec rzetelnie działających placówek handlowych.

Przypominam, że przypisy o ograniczeniu handlu w niedziele obowiązują w państwach, które często stawiamy sobie za wzór gdy chodzi o jakość życia ich społeczeństw, jak Niemcy czy Austria. Ci sami handlowcy, którzy u nas rozważają obejście stanowionego prawa, u siebie bezdyskusyjnie go przestrzegają.

Wszystkim nam powinno zatem zależeć na dołączeniu do państw, w których obowiązują najlepsze wzorce. Szczególnie istotne jest, aby wszyscy rozumieli nie tylko prawny, ale także społeczny aspekt przyjętych rozwiązań.

Dlatego też zwracam się z apelem do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, o respektowanie przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Uczciwy i odpowiedzialny buduje swoją pozycję ekonomiczną wspólnie z pracownikami. Wierzę, że taka jest właśnie większość pracodawców w Polsce. Dlatego mam nadzieję, że wolne niedziele będą traktowane przez wszystkich jako wspólne osiągnięcie, wspólne dobro i wspólna wartość, służąca lepszemu zrównoważeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

źródło:mpips.gov.pl


Niedziele z zakazem handu w 2018

Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich niedziel w 2018 roku, podczas których sklepy będą nieczynne. Te z zakazem handlu zostały pogrubione. Należy pamiętać, że w ciągu roku w niedzielę wypadają dni ustawowo wolne od pracy – wtedy też sklepy będą nieczynne. Przez to ilość niedziel w miesiącu, kiedy bez utrudnień będzie można zrobić zakupy, zmniejszy się do jednej.

 • 11 marca – zakaz handlu
 • 18 marca – zakaz handlu
 • 1 kwietnia – Wielkanoc
 • 2 kwietnia – Wielkanoc
 • 8 kwietnia – zakaz handlu
 • 15 kwietnia – zakaz handlu
 • 22 kwietnia – zakaz handlu
 • 1 maja – Święto pracy
 • 3 maja – Święto narodowe trzeciego maja
 • 13 maja – zakaz handlu
 • 20 maja – zakaz handlu
 • 10 czerwca – zakaz handlu
 • 17 czerwca – zakaz handlu
 • 8 lipca – zakaz handlu
 • 15 lipca – zakaz handlu
 • 22 lipca – zakaz handlu
 • 12 sierpnia – zakaz handlu
 • 15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • 19 sierpnia – zakaz handlu
 • 9 września – zakaz handlu
 • 16 września – zakaz handlu
 • 23 września – zakaz handlu
 • 14 października – zakaz handlu
 • 21 października – zakaz handlu
 • 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Święto Niepodległości
 • 18 listopada – zakaz handlu
 • 9 grudnia – zakaz handlu
 • 16 grudnia – zakaz handlu
 • 25 grudnia – Boże narodzenie
 • 26 grudnia – Boże narodzenie

 

Dodaj komentarz