Rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018

 W najbliższy poniedziałek (19 lutego 2018 r.) rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W wielu miejscach w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną.

To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości która w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego.

Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

Ideą przedsięwzięcia, organizowanego z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Policjanci już od kilku lat włączają się w to przedsięwzięcie.

22 lutego został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw. Związane z tym obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielać będą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcy prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

Wszystkim, którzy się zgłoszą udzielane będą porady w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej oraz możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem.

Lista miejsc, w których będzie można uzyskać niezbędne informacje, znajduje się na stronie internetowej www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Dodaj komentarz