Rusza projekt dla młodych ludzi zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego

Firma Navigator International zaprasza do udziału w projekcie MŁODOŚĆ-AKTYWNOŚĆ”.  Projekt kierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego,

niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– kobiety.

W ramach projektu organizator oferuje: Indywidulane Plany Działania, warsztaty efektywnego poruszania się po rynku pracy (m.in. warsztaty skutecznego zarządzania czasem, zasad asertywności, poprawnego pisania CV oraz listu motywacyjnego), pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe dostosowane do uczestników i odpowiadające na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy oraz 3-miesięczny płatny staż dla wszystkich uczestników.
Ponadto wszystkim uczestnikom projektu gwarantuje wykwalifikowaną kadrę trenerską, pomoce i materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas szkoleń i warsztatów oraz stypendium szkoleniowe i stażowe.

Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb uczestników projektu. Szkolenia będą zorganizowane w miejscu zebrania się grupy średnio 8-osobowej, na terenie woj. podkarpackiego.

Cel zostanie osiągnięty do 30.09.2018.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel.: 515 561 282:
e-mail: mlodosc.aktywnosc@navigator.edu.pl;
www.navigator.edu.pl  – zakładka PROJEKTY EUROPEJSKIE – projekt MŁODOŚĆ-AKTYWNOŚĆ;
profil na Facebooku: www.facebook.com/MLODOSC.AKTYWNOSC

 

 

Dodaj komentarz