Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Krasne w 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów oraz harmonogram odbioru odpadów w mobilnych punktach zbiórki odpadów na terenie gminy Krasne z nieruchomości zamieszkałych na rok 2018.

MPGK Sp. z o.o. przypomina iż odbiór odpadów komunalnych odbywa się od godz. 6.00 rano.

Szanowni Mieszkańcy gminy Krasne
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. dostarczy Państwu pakiet startowy worków tj. (żółte+zielone+niebieskie). Worki te przeznaczone są na odpady suche segregowane od 01.01.2018 r. Kolejne worki będą zostawiane przy odbiorze odpadów w systemie wymiennym (ile worków napełnionych tyle będzie zostawione przy pojemniku).

Worek koloru żółtego – przeznaczony na odpady z metalu, w tym odpady opakowaniowe z metali,
tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe.
WRZUCAMY: plastikowe butelki po napojach, plastikowe zakrętki, opakowania  po  produktach spożywczych,  opakowania  wielomateriałowe  (np. kartony po mleku i napojach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, folie, aluminiowe puszki po napojach i  sokach,  puszki  po  konserwach,  folię  aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki z tworzywa sztucznego.
NIE WRZUCAMY:
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,  opakowań po olejach
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i
akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i
lakierach.
Worek koloru zielonego – przeznaczony na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła.
WRZUCAMY: butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i
strzykawek.
Worek koloru niebieskiego – przeznaczony na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z
papieru i odpady opakowaniowe z tektury.
WRZUCAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAMY: papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań
Worek koloru brązowego – przeznaczony na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
WRZUCAMY: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki żywności.
 NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, mięsa, olei jadalnych, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierzęcych, popiołu.

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE

PSZOK dla Mieszkańców Gminy Krasne dostępny na ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie, czynny w godzinach 1000-1800 w dniach: 10 i 24 stycznia | 7 i 21 lutego | 7 i 21 marca | 4 i 18 kwietnia | 16 i 30 maja | 13 i 27 czerwca | 11 i 25 lipca | 8 i 29 sierpnia | 12 i 26 września | 10 i 24 października | 7 i 21 listopada | 5 i 19 grudnia | 2018 r.

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 151 oraz Malawa 200.


Harmonogram odbioru odpadów w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów na terenie gminy KRASNE

Dzień odbioru odpadów Lokalizacja MPZO Godziny odbioru  odpadów
17 marzec 2018 r. (sobota) Palikówka (parking przy remizie OSP) 08:00-10:00
Strażów (parking przy placu zabaw) 11:00-13:00
24 marzec 2018 r. (sobota) Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) 08:00-10:00
Malawa (parking przy KS „STRUMYK”) 11:00-13:00
16 czerwiec 2018 r.(sobota) Palikówka (parking przy remizie OSP) 08:00-10:00
Strażów (parking przy placu zabaw) 11:00-13:00
23 czerwiec 2018 r. (sobota) Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) 08:00-10:00
Malawa (parking przy KS „STRUMYK”) 11:00-13:00
13 październik 2018 r. (sobota) Palikówka (parking przy remizie OSP) 08:00-10:00
Strażów (parking przy placu zabaw) 11:00-13:00
20 październik 2018 r. (sobota) Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) 08:00-10:00
Malawa (parking przy KS „STRUMYK”) 11:00-13:00

W ramach MPZO zbieramy:
w kwietniu i czerwcu następujące rodzaje odpadów: papier, szkła, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.
w październiku: odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Dodaj komentarz