Międzynarodowy Dzień Mediacji 2017

19 października br. przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji – święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. Odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii “Tydzień Mediacji” zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Od 16 do 20 października 2017 r. trwa “Tydzień Mediacji”. Inicjatorem tej ogólnopolskiej kampanii jest Ministerstwo Sprawiedliwości, a Policja jest jednym z partnerów działań.

Przez cały tydzień m.in. w sądach i siedzibach organizacji pozarządowych dyżurują mediatorzy, którzy udzielają bezpłatnych porad i informacji o korzyściach płynących z mediacji. Także w komendach miejskich i powiatowych policji można dowiedzieć się jak skierować sprawę do mediacji, jak ona przebiega i czym skutkuje.

Program obchodów Tygodnia Mediacji i listy dyżurów mediatorów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Podobne informacje można znaleźć na stronach internetowych prokuratur i sądów.

Zalety mediacji:

  • Mediator jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia porozumienie między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze pomagając wypracować najlepsze i akceptowalne , wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie.
  • Nieformalność i szybkość postępowania pozwala na szybkie zakończenie sporu, bez konieczności udziału w postępowaniu sądowym.
  • Postępowanie mediacyjne to również niższe koszty w porównaniu do tych, jakie generuje postępowanie procesowe.
  • W mediacji to strony decydują o sposobie rozstrzygnięcia swojego konfliktu. Zadaniem neutralnego mediatora jest ułatwianie komunikacji pomiędzy nimi bez  sugerowania rozwiązań i jego ocenienia.
  • Zaspokojenie istotnych dla obu stron potrzeb i interesów daje satysfakcję stronom konfliktu z rozwiązania sporu. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia zwiększa jego skuteczność.
  • Odbywająca się na neutralnym gruncie, bez udziału osób trzecich, a jedynie w obecności bezstronnego negocjatora mediacja gwarantuje zachowanie poufności i dyskrecji w procesie wypracowywania porozumienia.

Szczegółowe informacje o metodzie pokojowego rozwiązywania konfliktów jaką są mediacje, znajdziesz na stronie www.mediacja.gov.pl

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 30 w ciągu “Tygodnia Mediacji” w godzinach 7.30-15.30 w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym policjanci pełnić będą dyżury, udzielając zainteresowanym informacji o zasadach pozasądowego rozwiązywania sporów.

Dodaj komentarz