IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne dla Podkarpacia

W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich.

Punktowo przekroczone zostaną stany ostrzegawcze – w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:78

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017

Obszar: zlewnie Wisłoki, Sanu, Wisłoka (podkarpackie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo przekroczone zostaną stany ostrzegawcze – w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Data i godzina wydania: 20.09.2017 – godz. 15:48

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

 

Dodaj komentarz