Informacja w sprawie zawieszenia linii MPK na terenie gminy Krasne

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie (na łamach prasy, a także na spotkaniach z mieszkańcami gminy Krasne) nieścisłymi informacjami o przyczynach rozwiązania porozumienia międzygminnego w sprawie świadczenia usług transportowych na terenie gminy Krasne, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przedstawia następujące informacje:

– W dniu 31 stycznia 2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie i gmina Krasne podpisały porozumienie międzygminne na świadczenie usług transportowych obejmujące dwie linie (linie 4 i 14) z uzgodnioną ceną 4,40 zł za wozokilometr.

– Ze względu na brak możliwości zakończenia kursu na terenie miasta Rzeszowa gmina Krasne nie płaciła za przewozy realizowane na liniach 6 i 46 w I półroczu 2017 r. Wartość tych usług wynosi 45 735 zł.

– Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie wielokrotnie w rozmowach z władzami gminy Krasne proponował przyjęcie obniżonej stawki z 4,40 zł na 4,15 zł za wozokilometr. Pomimo zabiegów władze gminy Krasne nie skorzystały z tej propozycji tłumacząc to chęcią zaoszczędzenia środków w budżecie gminy Krasne na realizację innych zadań.

– W konsekwencji w dniu 31 marca 2017r. do Urzędu Miasta Rzeszowa wpłynęło wypowiedzenie porozumienia międzygminnego podpisane przez Wójta Gminy Krasne – Pana Wilhelma Woźniaka, które załączamy do niniejszej informacji.

Wypowiedzenie porozumienia – Krasne

Rzeszów, dnia 7 września 2017 r.                                                                                               Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Źródło: ztm.rzeszow.pl

Dodaj komentarz