Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Strażowie – 2.09.2017 r.

„Pomoc Kościołowi w Potrzebie” jest stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, które pomaga wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen, prześladowań i kataklizmów. Aby budować kolejne studnie, szkoły i szpitale stowarzyszenie to prowadzi od kilku lat na terenie całego naszego kraju akcję zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Taka akcja zostanie przeprowadzona także na terenie naszej parafii.  W dniu 2 września 2017 r. na placu parkingowym za kaplicą cmentarną od godz. 9:30 nasi parafianie mogą gromadzić zużyty sprzęt (komputery, monitory, klawiatury, telewizory, dekodery, telefony, żelazka, mikrofalówki itp.), aby dołożyć swoją cegiełkę do wielkiej akcji niesienia pomocy ludziom, będącym w potrzebie na całym świecie.

Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce oraz pozwolą wesprzeć inne projekty misyjne prowadzone przez Kościół w Polsce i na całym świecie.

Wszystkich, którzy czynnie włączą się do tej charytatywnej akcji składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dodaj komentarz