Komunikat w sprawie projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

W związku z pojawiającymi się w mediach ofertami usług dotyczących udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” (w tym m.in. wykonanie karty weryfikacji technicznej) Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść tych ofert oraz za jakość wykonanych usług.

Szanowni Państwo!

W ostatnich dniach na stronach internetowych Gminy Miasto Rzeszów, 12 gmin współtworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) oraz Stowarzyszenia ROF zamieszczone zostały informacje o realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, spotkaniach informacyjnych dla mieszkańców oraz planowanym na wrzesień 2017 r. naborze do udziału w projekcie.

Jednocześnie zaobserwowaliśmy, iż w mediach i serwisach społecznościowych zaczęły pojawiać się ogłoszenia podmiotów oferujących wykonanie usług związanych z tematyką projektu (np. wykonanie kart weryfikacji technicznej wymaganych do ubiegania się o udział w ww. projekcie).

Treść niektórych ofert i użyte w nich oznaczenia (odniesienia do tytułu i zakresu projektu, mapa ROF itp.) mogą mylnie sugerować, iż podmioty te działają na zlecenie gmin ROF lub Stowarzyszenia ROF. Tymczasem ani lider ani partnerzy projektu nie zawierali z żadnym z takich podmiotów umów o świadczenie ww. usług w ramach projektu.

W związku z powyższym w imieniu Gminy Miasto Rzeszów informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności ani za treść ww. ofert podmiotów zewnętrznych, ani za jakość wykonanych usług i prosimy o ostrożne podejście do takich ogłoszeń sugerujących ich związek z projektem. Stosowny komunikat w tej sprawie wydało również Stowarzyszenie ROF.

Informujemy również, że wszystkie informacje dot. działań podejmowanych w związku z realizacją projektu są publikowane i aktualizowane na oficjalnych stronach internetowych Gmin i Stowarzyszenia ROF.
Przypominamy, że zgodnie z opublikowanym Regulaminem naboru to mieszkaniec dokonuje wyboru instalatora, który opracuje dla niego kartę weryfikacji technicznej (np. z wykazu mikroinstalatorów OZE), natomiast wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznych dla całego zakresu projektu zostanie dokonany w późniejszym czasie przez lidera, w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zobacz także:

Pytania i odpowiedzi w ramach projektu pt. “Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

 

Dodaj komentarz