Apel o uporządkowane gałęzi wystających poza teren posesji

Władze gminy zwracają się z apelem do mieszkańców gminy Krasne o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, wystających poza granice prywatnych posesji, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów  po drogach gminnych i  powiatowych lub ograniczają widoczność, a także przylegają bezpośrednio do ciągów pieszych gdzie w wielu przypadkach zwisając bardzo nisko utrudniają lub wręcz uniemożliwiają ruch pieszych po chodnikach.

 źródło: UG Krasne

Dodaj komentarz