XXXVII sesja rady gminy Krasne zwołana w trybie nadzwyczajnym

XXXVII sesja rady gminy Krasne zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 14:00  w budynku gminy Krasne (sala nr 2 – parter)

Wnioskowany porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
  2. Podjęcie uchwał w/s:

2.1. przyjęcia przez Gminę Krasne Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”,

2.2. wyboru przedstawiciela Rady Gminy Krasne do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”,

2.3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017,

2.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

3. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
Przewodniczący

Rady Gminy Krasne

Dodaj komentarz