Ruszyły egzaminy maturalne – potrwają do 26. Maja

kaszubi.pl

Dziś około 283 900 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 26 maja.

Tegoroczny egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 4 do 26 maja. Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 26 maja, w tym:

  1. część pisemna – od 4 do 24 maja
  2. część ustna – od 4 do 26 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 8 do 20 maja (oprócz 14 maja).

W maju 2017 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. „nowej” i „starej”.

Około 284 tys. zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2016/2017, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

1. w części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz język mniejszości narodowej (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej);

2. w części ustnej bez określania poziomu absolwenci przystąpią do egzaminu z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka mniejszości narodowej u (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Jak przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej, osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:
1. język angielski – (48,9 proc. zdających);
2. geografia – (27,9 proc. zdających);
3. matematyka – (25,5 proc. zdających);
4. biologia – (18,8 proc. zdających);
5. język polski – (18,7 proc. zdających);
6. chemia – (10,5 proc. zdających)
7. wiedza o społeczeństwie – (10,2 proc. zdających);
8. historia – (7,1 proc. zdających);
9. fizyka – (6,4 proc. zdających).

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała: 424 różnego rodzaju arkusze oraz 70 różnego rodzaju płyt i 1 187 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 30 czerwca br. Tego samego dnia (30 czerwca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Wszystkim tegorocznym abiturientom którzy piszą maturę życzymy wymarzonych tematów i otwartego umysłu na egzaminie maturalnym oraz powodzenia w życiu dorosłym i przysłowiowego “połamania pióra“!

źródło: MEN

Dodaj komentarz