Ruszyły egzaminy gimnazjalne 2017

W dniach 19, 20, 21 kwietnia br. w ZS w Strażowie po raz kolejny uczniowie klas III gim. rozwiązują zadania egzaminu gimnazjalnego 2017. To jeden z ostatnich egzaminów gimnazjalnych.

Egzamin gimnazjalny 2017 składa się z trzech części: ‎

Dziś od godz. 9 gimnazjaliści pisali test humanistyczny z j. polskiego, WOS-u i historii.
Od godz. 11 głowią się nad częścią pisemną z języka polskiego.

Część matematyczno-przyrodnicza (matematyka, bilogia, fizyka) egzaminu gimnazjalnego rozpocznie się jutro, 20 kwietnia.
Na początek test z przedmiotów przyrodniczych, następnie egzamin z matematyki.

Część językowa (angielski, niemeicki, hiszpański) odbędzie się w piątek, 21 kwietnia.
Rozpocznie się testem z języków obcych na poziomie podstawowym, po nim – rozszerzonym.

Na tegoroczny egzamin gimnazjalny Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 197 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

• 95 arkuszy z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych i matematyki w języku polskim i litewskim oraz
• 102 arkusze i 45 płyt z języków obcych nowożytnych.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 16 czerwca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 23 czerwca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu:

• ok. godz. 12:00 – pierwszy arkusz z danego dnia
• ok. godz. 14:00 – drugi arkusz z danego dnia.

E-ocenianie na egzaminie gimnazjalnym z matematyki

Rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie).

Podczas egzaminu uczniowie zapiszą rozwiązania zadań otwartych na wyznaczonych stronach w arkuszu egzaminacyjnym. Po egzaminie rozwiązania zadań nie trafią do egzaminatorów w wersji papierowej. Zostaną one zeskanowane w komisji okręgowej, a egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań, korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania (scoris® Assessor) na ekranie komputera. W związku z tym bardzo ważne jest, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym tuszem lub atramentem.

Egzaminatorzy z wszystkich komisji okręgowych przejdą takie samo merytoryczne szkolenie przed przystąpieniem do oceniania prac. Wszyscy egzaminatorzy będą pracować w zespołach, których pracami kieruje przewodniczący. Prace wszystkich zespołów koordynuje centralny zespół ekspertów, kierowany przez eksperta CKE.

Od tego roku, zgodnie z przyjętą przez rząd reformą edukacji, gimnazja będą stopniowo wygaszane. Ich miejsca zajmą szkoły podstawowe i średnie.

Wszystkim tegorocznym gimnazjalistom życzymy powodzenia !

zdjęcia: men.gov.pl, strazow.edu.pl


Zobacz arkusze CKE wraz z odpowiedziami!

Dodaj komentarz