Informacja o wyłączeniach prądu w dniu 19.04.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny RZESZÓW
Centrum dyspozytorskie Rzeszów

Zawiadamia, że w dniu
19 kwietnia 2017 r.
od godz. 8:30 do godz. 13:30

PLANUJE PRZERWĘ
w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości
PALIKÓWKA/STRAŻÓW
zasilanych ze stacji transformatorowych
PALIKÓWKA/ Strażów (Zakoncina)
1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13

Przyczyną przerwy, za którą przepraszamy są prace konserwacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

źródło: PGE

Dodaj komentarz