Przypomnienie – KOMUNIKATU DOT. STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016.

Uprzejmie informujemy, że stawki i terminy opłat w roku 2016 r. nie ulegają zmianie.

Opłaty uiszcza się kwartalnie w terminach do:

15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia 2016 roku.

Płatności dokonujemy w  kasie Urzędu Gminy Krasne  lub na konto bankowe EBS nr:

15 9176 1048 2001 0001 1400 0027

(W tytule przelewu prosimy o podanie Imienia i Nazwiska osoby zadeklarowanej oraz adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne).


Przypominamy również, że stawki opłat za odpady zbierane w sposób
selektywny wynoszą:

10 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 1 do 2 osób;

8 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 3 do 4 osób;

      7 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób;

zbierane w sposób nieselektywny:

15 zł miesięcznie – od mieszkańca.

źródło: gminakrasne.pl


Harmonogram odbioru/wywozu odpadów na terenie gminy Krasne w 2016 r.

Dodaj komentarz