XXIII SESJA RADY GMINY KRASNE – ZWOŁANA W TRYBIE NADZWYCZAJNYM-24.05.2016 r.

XXIII SESJA RADY GMINY KRASNE ZWOŁANA W TRYBIE NADZWYCZAJNYM ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU 24 MAJA 2016 r. O GODZ.14:00 W URZĘDZIE GMINY KRASNE,PARTER, SALA NR 2.OGŁOSZENIE
XXIII SESJA RADY GMINY KRASNE
zwołana w trybie nadzwyczajnym
odbędzie  się w dniu
24 maja 2016 r. o godz. 14 00
w Urzędzie Gminy Krasne,
parter, sala Nr 2.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwał w/s:
2.1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016,
2.2.  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
2.3.  określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków  i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne.
3. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Krasne o stwierdzenie nieważności Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strażów, odbytego w dniu 24 kwietnia 2016 r.
4. Ustalenie ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krasne położonej  w obrębie Krasne, gm. Krasne, oznaczonej jako działki nr ewid. 2177/13; 2179/3; 2182/3; 2182/5; 2183/1; 2183/3; 2184/1; 2185/1  i 2186/1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
6. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY KRASNE